Kontakt

Maren Böll - Stimmbildung

Tel.: +49.(0)421.70 34 93
E-Mail: stimmbildung@chorerlebnis.de
URL:
Opens external link in current windowmarenboell.de
URL:
voicechoice.de

 

Stephan Süß - Chorleitung

Tel.: +49.(0)7072.927 9688
E-Mail: chorleiter@chorerlebnis.de
URL:
voicechoice.de

 

Annemie Missinne - Bühnenpräsenz

Tel.: +49.(0)2408.958 9393
E-Mail.: buehnenpraesenz@chorerlebnis.de
URL:
annemiemissinne.de